Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Wykonanie usługi ubezpieczenia dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu wraz z Oddziałami Terenowymi dla:”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:
 
„Wykonanie usługi ubezpieczenia dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha
w Radomiu wraz z Oddziałami Terenowymi dla:”
 
Termin składania ofert upływa dnia  28.08.2018 r. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.08.2018 r. o godzinie 12:15.
Dokumentacja do sprawy: