Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Usługę doradczą z zakresu pozyskania środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(POIiŚ) Osi Priorytetowej XI REACT-EU na lata 2014-2020. Tytuł projektu: Wsparcie jednostki publicznej służby krwi w rozwoju infrastruktury w celu wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego”. ZR-03/2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Usługę doradczą z zakresu pozyskania środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(POIiŚ) Osi Priorytetowej XI REACT-EU na lata 2014-2020.
Tytuł projektu: Wsparcie jednostki publicznej służby krwi w rozwoju infrastruktury w celu wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego”. 
ZR-03/2023

Dokumentacja sprawy