Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Usługę doradczą z zakresu pozyskania środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(POIiŚ) Osi Priorytetowej XI REACT-EU na lata 2014-2020. Tytuł projektu: Wsparcie jednostki publicznej służby krwi w rozwoju infrastruktury w celu wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego.” ZR-09/2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:

„Usługę doradczą z zakresu pozyskania środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(POIiŚ) Osi Priorytetowej XI REACT-EU na lata 2014-2020. Tytuł projektu: Wsparcie jednostki publicznej służby krwi w rozwoju infrastruktury w celu wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego.”  ZR-09/2023

Dokumentacja sprawy