Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:„ Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na konserwacji i naprawie komory chłodzenia, komory mrożenia oraz klimatyzatorów .” ZR-86/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„ Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na konserwacji i naprawie komory chłodzenia, komory mrożenia oraz klimatyzatorów .” ZR-86/2021

Dokumentacja sprawy