Zaproszenie do udziału w postępowaniu: Sukcesywna dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.92.2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
Sukcesywna dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.92.2023

Dokumentacja sprawy