Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Sprzedaż i dostawę zestawów do pobierania krwinek płytkowych metodą aferezy”. ZP-9/2019

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu

 zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Sprzedaż i dostawę zestawów do pobierania krwinek płytkowych metodą aferezy”. ZP-9/2019

 

Dokumentacja sprawy