Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nożyków do zgrzewarki TSCD II do jałowego łączenia drenów i przeglądu technicznego zgrzewarki TSCD II”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nożyków do zgrzewarki TSCD II
do jałowego łączenia drenów i przeglądu technicznego zgrzewarki TSCD II

 

Dokumentacja do sprawy:

 

SIWZ

OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK_1

ZAŁĄCZNIK_2

ZAŁĄCZNIK_3

ZAŁĄCZNIK_4

ZAŁĄCZNIK_5

Ogłoszenie bzp ZP-5-2018


Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert 1

Informacja z otwarcia ofert 2

Informacja