Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Sprzedaż, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego” ZR-93/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Sprzedaż, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego”  ZR-93/2022

Dokumentacja sprawy