Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „ Sprzedaż, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego.” ZR-48/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„ Sprzedaż, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego.” ZR-48/2021

Dokumentacja sprawy