Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Sprzedaż, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego”. ZP-2/2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Sprzedaż, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego”.  ZP-2/2023

Dokumentacja sprawy