Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Sprzątanie i utrzymanie czystości siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu” .

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu

 zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Sprzątanie i utrzymanie czystości siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu ” ZR-91/2019

 

Dokumentacja sprawy