Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem BANK KRWI wraz z oprogramowaniem wspomagającym”. ZP-WR-1/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem BANK KRWI wraz z oprogramowaniem wspomagającym”. 
ZP-WR-1/2022

Dokumentacja sprawy