Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „ Sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem Bank Krwi wraz z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie autorstwa firmy Asseco Poland, wdrożonym w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu.” ZR-185/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:
„ Sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem Bank Krwi wraz z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie autorstwa firmy Asseco Poland, wdrożonym w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu.”  ZR-185/2021

Dokumentacja sprawy