Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Remont schodów zewnętrznych budynku siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu” ZR-154/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:
„Remont schodów zewnętrznych budynku siedziby
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu” ZR-154/2021

Dokumentacja sprawy