Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ RCKiK W RADOMIU – DROGA DAWCY, DZIAŁ PREPARATYKI I EKSPEDYCJI ORAZ DZIAŁU LABORATORYJNEGO” ZP-5/2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ RCKiK W RADOMIU – DROGA DAWCY, DZIAŁ PREPARATYKI I EKSPEDYCJI ORAZ DZIAŁU LABORATORYJNEGO”  ZP-5/2023

Dokumentacja sprawy