Zaproszenie do udziału w postępowaniu: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu. ZR-01/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu. ZR-01/2022

Dokumentacja sprawy