Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego”. ZR-161/2020

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: 

„Odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego”. ZR-161/2020

Dokumentacja sprawy