Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego”. ZP-9/2020

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego”. ZP-9/2020

Dokumentacja sprawy