Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego” ZP-7/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego”  ZP-7/2022

Dokumentacja sprawy