Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:„Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w Radomiu”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:

„Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w Radomiu” – znak sprawy ZR-165/2018

Termin składania ofert upływa dnia  18.12.2018 r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.12.2018 r. o godzinie 10:15.
Dokumentacja do sprawy: