Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Dzierżawę aparatury do redukcji patogenów wraz z zestawami do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w Koncentratach Krwinek Płytkowych i zestawami do inaktywacji osocza”. ZP-8/2020

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„Dzierżawę aparatury do redukcji patogenów wraz z zestawami do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w Koncentratach Krwinek Płytkowych i zestawami do inaktywacji osocza”. ZP-8/2020

 

Dokumentacja sprawy