Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Dzierżawę analizatora hematologicznego wraz z wyposażeniem, kompletem odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań hematologicznych w ilości 40 000 sztuk ( 7000 CBC i 33 000 CBC+5DIFF) na okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu”.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:
„Dzierżawę analizatora hematologicznego wraz z wyposażeniem, kompletem odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań hematologicznych w ilości 40 000 sztuk ( 7000 CBC i 33 000 CBC+5DIFF) na okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu”.

Dokumentacja sprawy