Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Na dzierżawę analizatora do badań immunohematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych”. ZP-12/2019

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Na dzierżawę analizatora do badań immunohematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych”. ZP-12/2019

Dokumentacja sprawy