Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Dzierżawę analizatora do badań immunohematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych” ZP-6/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:
„Dzierżawę analizatora do badań immunohematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych”  ZP-6/2021

Dokumentacja sprawy