Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Dzierżawa aparatury do redukcji patogenów przy użyciu ryboflawiny wraz z transmisja danych do systemu Bank Krwi. Kompatybilne zestawy do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w Koncentratach Krwinek Płytkowych i zestawami do inaktywacji osocza”. ZP-8/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„Dzierżawa aparatury do redukcji patogenów przy użyciu ryboflawiny wraz z transmisja danych do systemu Bank Krwi. Kompatybilne zestawy do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w Koncentratach Krwinek Płytkowych i zestawami do inaktywacji osocza”.  ZP-8/2021

Dokumentacja sprawy