Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Dzierżawa aparatury do redukcji patogenów (1 szt.) przy pomocy chlorowodorku amotosalenu (psolaren), wraz z transmisją danych do systemu Bank Krwi. Kompatybilne zestawy do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w Koncentratach Krwinek Płytkowych (336szt.) i kompatybilne zestawy do inaktywacji osocza(840szt.)” a ZP-7/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„Dzierżawa aparatury do redukcji patogenów (1 szt.) przy pomocy chlorowodorku amotosalenu (psolaren), wraz z transmisją danych do systemu Bank Krwi. Kompatybilne zestawy do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w Koncentratach Krwinek Płytkowych (336szt.) i kompatybilne zestawy do inaktywacji osocza(840szt.)” a ZP-7/2021

Dokumentacja sprawy