Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z analizatorem back-up z wyposażeniem, kompletem odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań hematologicznych w ilości 36 000 sztuk ( 8 250 CBC i 27 750 CBC+5DIFF) na okres 18 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu” ZR-110/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z analizatorem back-up z wyposażeniem, kompletem odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań hematologicznych w ilości 36 000 sztuk ( 8 250 CBC i 27 750 CBC+5DIFF) na okres 18 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu”

ZR-110/2022

Dokumentacja sprawy