Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „ Dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej ”. ZP-6/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„ Dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej ”.
ZP-6/2022

Dokumentacja sprawy