Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej” ZP-5/2020.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„Dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej”  ZP-5/2020.

dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu

Dokumentacja sprawy