Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych.” ZR-93/2019

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu

 zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych.”. ZR-93/2019

 

Dokumentacja sprawy