Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „ DOSTAWĘ POJEMNIKÓW DO PREPARATYKI KRWI”. ZP-10/2019

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu

 zaprasza do udziału w postępowaniu na: „ DOSTAWĘ POJEMNIKÓW DO PREPARATYKI KRWI”. ZP-10/2019

 

 

Dokumentacja sprawy