Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „DOSTAWĘ POJEMNIKÓW DO POBIERANIA I PREPARATYKI KRWI ” dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„DOSTAWĘ POJEMNIKÓW DO POBIERANIA I PREPARATYKI KRWI ”

dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu

 

Dokumentacja sprawy