Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Dostawę nakłuwaczy jednorazowych”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu

 zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Dostawę nakłuwaczy jednorazowych” ZR-68/2019

Dokumentacja sprawy