Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Dostawę mikrokuwet do oznaczania poziomu hemoglobiny do posiadanych hemoglobinometrach HemoCue wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi i akcesoriami”

Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Dostawę mikrokuwet do oznaczania poziomu hemoglobiny do posiadanych hemoglobinometrach HemoCue wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi i akcesoriami” ZR-30/2023

Dokumentacja sprawy