Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „ Dostawę mikrokuwet do oznaczania poziomu hemoglobiny na posiadanych hemoglobinometrach HemoCue wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi i akcesoriami oraz jednego analizatora HemoCue Hb 201 DM ” ZR-39/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„ Dostawę mikrokuwet do oznaczania poziomu hemoglobiny na posiadanych hemoglobinometrach HemoCue wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi i akcesoriami oraz jednego analizatora HemoCue Hb 201 DM ” ZR-39/2021

Dokumentacja sprawy