Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Dostawę, instalację i uruchomienie: zamrażarki szokowej do mrożenia osocza , zgrzewarek dielektrycznych stacjonarnych i przenośnych” ZP-3/2019.

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:
 

„Dostawę, instalację i uruchomienie: zamrażarki szokowej do mrożenia osocza , zgrzewarek dielektrycznych stacjonarnych i przenośnych”  ZP-3/2019.