Zaproszenie do udziału w postępowaniu: Dostawa testów markerów wirusowych, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych i kontrolnych, wraz z dzierżawą aparatury. ZP-11/2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
Dostawa testów markerów wirusowych, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych i kontrolnych, wraz z dzierżawą aparatury. ZP-11/2023

Dokumentacja sprawy