Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Dostawa pojemników do pobierania i preparatyki krwi ” dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu. ZP-1/2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Dostawa pojemników do pobierania i preparatyki krwi ” dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu. ZP-1/2023

Dokumentacja sprawy