Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Dostawa i montaż instalacji poczty pneumatycznej dla RCKiK Radom”- Znak sprawy ZR-76/2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Dostawa i montaż instalacji poczty pneumatycznej dla RCKiK Radom”- Znak sprawy ZR-76/2023

Dokumentacja sprawy