Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Dostawa jakościowych testów markerów wirusowych przenoszonych drogą krwi wraz z dzierżawą aparatury koniecznej do automatycznego wykonywania w/w badań przesiewowych” ZP-4/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„Dostawa jakościowych testów markerów wirusowych przenoszonych drogą krwi wraz z dzierżawą aparatury koniecznej do automatycznego wykonywania w/w badań przesiewowych”  ZP-4/2021

Dokumentacja sprawy