Zaproszenie do udziału w postępowaniu: DOSTAWA FOTELI DLA DAWCÓW DO POBIERANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ZP-12/2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
DOSTAWA FOTELI DLA DAWCÓW DO POBIERANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ZP-12/2023

Dokumentacja sprawy