ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „WYKONANIE MEBLI I WYMIANĘ BLATÓW”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:

WYKONANIE MEBLI I WYMIANĘ BLATÓW” W SIEDZIBIE RCKiK PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 42, 26-600 RADOM ”

Dokumentacja do sprawy:

Ogłoszenie

Spis treści

Opis

Załącznik_1

Załącznik_2

Załącznik_3


Zbiorcze zestawienie ofert