Zaproszenie do złożenia oferty na „Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w Radomiu”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu:
 
 
 
 
 
Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w Radomiu
 - Ogłoszenie
 

Dokumentacja do sprawy:

 
Odpowiedzi na zadane pytania:
 - Pytania I
 - Pytania II
 
 
Informacje z otwarcia i wyboru Wykonawców
 - zawiadomienie o wyborze wykonawcy