Zaproszenie do udziału w postępowaniu Sprawa nr NA-ZP-250/07/09/16 dostawa jakościowych testów markerów wirusowych przenoszonych drogą krwi

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu:
 
 
 
 
 
Sprawa nr NA-ZP-250/07/09/16
 - Ogłoszenie
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 

Dokumentacja do sprawy:

 - SIWZ
 - Formularz oferty        doc
 - Formularz cenowy        xls
 - Opis przedmiotu zamówienia   doc
 - Oświadczenie Wykonawcy     doc
 - Projekt umowy
 - Wykaz wykonanych zamówień   doc
 
Odpowiedzi na zadane pytania:
 - Pytania I
 - Pytania II
 
Informacje z otwarcia i wyboru Wykonawców
 - Informacja z otwarcia ofert
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 - Protokół PN