Zaproszenie do udziału w postępowaniu sprawa nr NA-ZP-250/03/03/16

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu:
 
 
 
 
 
Sprawa nr NA-ZP-250/03/03/16
 - Ogłoszenie
 

Dokumentacja do sprawy:

 - SIWZ
 - Formularz oferty
 - Formularz asortymentowo-cenowy
 - Oświadczenie Wykonawcy
 - Projekt umowy
 - Wykaz wykonanych zamówień
 
Odpowiedzi na zadane pytania:
 - Pytania I
 - Pytania II
 - Pytania III
 
Informacje z otwarcia i wyboru Wykonawców
 - informacja z otwarcia ofert
 - Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
 - Wezwanie do uzupełnienia oferty I
 - Wezwanie do uzupełnienia oferty II
 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 - załącznik nr 1
 - zestawienie ofert