Przetarg nieograniczony na usługę wykonywania badań RNA HCV, DNA HBV i RNA HIV dla 24 000 donacji krwi metodą biologii molekularnej (NAT) dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz JEDZ

JEDZ XML

Informacja z otwarcia ofert

Informacja art. 92 ust. 2 ustawy Pzp