Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 – po zmianach z dnia 7 grudnia 2017 r.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 - po zmianach z dnia 7 grudnia 2017 r.