Informacja o unieważnieniu postępowania w części 3, 4 i 5