Przetarg nieograniczony na „Dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej” (znak sprawy: ZP-8-2018)

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:
„Dostawę  zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej”  (znak  sprawy: ZP-8-2018)
Termin składania ofert upływa dnia  19.11.2018 r. o godzinie 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.11.2018 r. o godzinie 9:15.
Dokumentacja do sprawy: