Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia 26.10.17r.